Verzekeringen

Onderstaande informatie kan in de tussentijd zijn veranderd.

Het afsluiten van een volledig dekking verschaffende reisverzekering wordt door De Reismaker verplicht gesteld. De Reismaker kan bij Elvia de volgende verzekeringen voor je afsluiten:
– Annuleringsverzekering
– Annuleringsverzekering Dubbel-Zeker
– Kortlopende Reisverzekering
Als je hier gebruik van wilt maken word je verzocht dit op het aanmeldingsformulier te vermelden.

Voor andere typen reisverzekeringen (b.v. doorlopende) dien je zelf contact op te nemen met een verzekeringsmaatschappij of je verzekeringsagent.

Annuleringsverzekering
Met een annuleringsverzekering zijn de kosten van annulering, afbreking en onderbreking van de reis gedekt.
Als ondernemer of huiseigenaar is de verzekering met een waarnemersclausule uit te breiden. De verzekering is dan ook van toepassing op je plaatsvervanger, compagnon, bedrijfsleider of waarnemer van je privébezittingen. De premie bedraagt 5,5% van de totale reissom. Voor de waarnemersclausule geldt een extra premie van 1%. In beide gevallen ben je over de totale premie 7% assurantiebelasting verschuldigd, alsmede € 3,40 poliskosten.

Annuleringsverzekering Dubbel-Zeker
Het verschil met de gewone Annuleringsverzekering is dat bij onderbreking of afbreking van de reis de Annuleringsverzekering Dubbel-Zeker de volledige reissom vergoedt i.p.v. slechts de niet genoten vakantiedagen, zoals bij de gewone Annuleringsverzekering. De premie is 6% van de totale reissom; verder gelden dezelfde bijtellingen als hierboven bij de Annuleringsverzekering zijn vermeld.

Kortlopende Reisverzekering
Gekozen kan worden uit een van de volgende combinaties:
– Combinatie A: premie € 1,20 per persoon per dag. Reisbagage tot € 2725,- gedekt.
– Combinatie B: premie € 1,65 per persoon per dag. Reisbagage tot € 3630,- gedekt.
– Combinatie C: premie € 2,10 per persoon per dag. Reisbagage tot € 4540,- gedekt.
Voor € 0,45 premie extra per dag zijn geld en reischeques tot een waarde van € 680,- meeverzekerd.
Voor € 0,45 premie extra per dag zijn langlaufen en andere wintersporten meeverzekerd.
Voor combinatie A geldt een eigen risico van € 75,- per persoon per gebeurtenis.

Voor alle combinaties zijn de maximale dekkingen bij reisongevallen:
– In geval van overlijden: € 23.000,-
– In geval van algehele blijvende invaliditeit: € 70.000,-

De maximale vergoeding voor dokters- en ziekenhuiskosten in het buitenland is gelijk aan de kostende prijs. Voor Combinatie A geldt hiervoor een eigen risico van € 455,- . Het is overigens mogelijk om tegen een korting op de premie de medische kosten niet mee te verzekeren (b.v. als je ziektekostenverzekering reeds voorziet in een goede dekking van de in het buitenland gemaakte kosten).

Kijk voor meer gegevens op de website van Elvia.