Basisinfo bij de reizen

Onderdak Tijdens de kampeertrekkings wordt overnacht in ruime en oerdegelijke 2-persoonstenten, namelijk de Staika van Hilleberg. Deze tent is geschikt voor lange mensen en ieder heeft z’n eigen ruime luifel zodat je weinig last zal hebben van de troep die je tentgenoot eventueel maakt. Bij een oneven aantal groepsleden gaat er een 1-persoonstent mee die een vergelijkbare ruimte heeft (de Akto van Hilleberg).
Tijdens sommige kampeertrekkings wordt een enkele keer overnacht in een berghut, hostel of andere accommodatie.

Tijdens enkele reizen wordt uitsluitend in berghutten, hostels, B&B’s en vergelijkbare accommodaties overnacht.

Eten Het eten tijdens de tochten zal over het algemeen bestaan uit smakelijke en gevariëerde lichtgewichtmaaltijden uit het assortiment van Globetrotter Buitensportvoeding. Als broodvervanger wordt gebruik gemaakt van hardkeks, zeer voedzame biscuits die zowel met zoet als hartig beleg lekker zijn. Waar dat mogelijk is zullen we ook vers brood, groente, fruit, zuivel e.d. kopen.

Zwaarte De zwaarte van een tocht is moeilijk aan te geven. Faktoren die hierbij een rol spelen zijn de hoeveelheid bagage, de te overbruggen hoogteverschilen, de lengte van de dagetappes, de kwaliteit van de paden en de weersomstandigheden. Verder zijn conditie en persoonlijke voorkeuren van de wandelaar van belang.

De volgende indeling wordt gehanteerd:
Niveau 2 Tocht langs hutten, hostels e.d. Beperkte bepakking van 10 à 16 kg, hooguit eten voor 2 à 3 dagen mee. Hoogteverschillen tot maximaal 700 m klimmen en 700 m dalen per dag, dagetappes van 5 tot 7 uur (exclusief pauzes), goede of redelijke paden of goed begaanbaar ongebaand terrein.

Goede gezondheid, goede conditie, bergwandelervaring en doorzettingsvermogen zijn noodzakelijk. Ervaring met het dragen van een grote rugzak is gewenst maar niet persé noodzakelijk.

Niveau 3 De karakteristiek van dit niveau is afhankelijk van het type tocht (via hutten of kamperen).
Hutten- of hosteltocht die zwaarder is dan niveau 2 door grotere hoogteverschillen en/of moeilijker begaanbaar terrein.

Kampeertrektocht met volledige bepakking, bij aanvang eten voor 4 à 5 dagen mee, hoogte-
verschillen tot maximaal 700 m klimmen en 700 m dalen per dag, dagetappes van 5 tot 7 uur (exclusief pauzes), goede of redelijke paden of goed begaanbaar ongebaand terrein.
Goede gezondheid, goede conditie, bergwandelervaring en doorzettingsvermogen zijn noodzakelijk. Ervaring met het dragen van een grote rugzak is gewenst maar niet persé noodzakelijk.

Niveau 4 Tocht met volledige bepakking, bij aanvang eten voor maximaal 10 dagen mee, hoogteverschillen bij sommige reizen groter dan bij niveau 3 (tot maximaal 1500 m klimmen en 1500 m dalen per dag), dagetappes van 5 tot 7 uur (exclusief pauzes), kwaliteit van de paden variërend van goed tot slecht, (deels) door ruig ongebaand terrein.

Goede gezondheid, goede conditie, bergwandelervaring en doorzettingsvermogen zijn noodzakelijk. Ervaring met het dragen van een grote rugzak is noodzakelijk.

Uitrusting Enkele weken voor vertrek krijg je o.a. een paklijst toegestuurd. Deze wordt tijdens de kennismakingsbijeenkomst doorgenomen.

Een deel van de spullen wordt door De Reismaker verzorgd, een deel wordt in onderling overleg meegenomen en de rest is persoonlijke bagage.

Voor de kampeertrektochten geldt het volgende. Hou er rekening mee dat bij de persoonlijke bagage nog de nodige gezamenlijke bagage komt (tenten, kookspullen, brandstof, eten, EHBO-doos enz.). De bagage wordt zo eerlijk mogelijk verdeeld, waarbij natuurlijk wel rekening wordt gehouden met de fysieke capaciteiten van iedereen.
Ga voor het begin van een kampeertrektocht uit van gemiddeld 6 à 7,5 kg gezamenlijke bagage per persoon. Stop dus niet heel de rugzak vol, maar hou ongeveer de helft van het hoofd-
compartiment over voor gezamenlijke spullen. Ga kritisch na wat je echt nodig hebt. Een goede stelregel is: alles wat je thuislaat is mooi meegenomen! Afhankelijk van de hoeveelheid persoonlijke bagage, het aandeel in de gezamenlijke bagage en de lengte van de tocht zal het gewicht van de rugzak tussen 17 en 25 kg liggen.
Om alle bagage kwijt te kunnen is voor vrouwen een rugzak met een inhoud van 65 à 70 liter noodzakelijk en voor mannen een rugzak met een inhoud van 70 à 80 liter.

Tijdens hutten- en hosteltrektochten is er weinig gezamenlijke bagage te verdelen. Ga uit van 1 à 2 kg per persoon voor wat eten, brander, pan, brandstof en EHBO-doos. Het gewicht van de rugzak is sterk afhankelijk van wat je zelf meeneemt en zal tussen 10 en 16 kg liggen.

Voor het maken van een rugzaktrekking kan je niet zonder goede schoenen van het B- of C-type. Schoenen van het A- of A-B type geven te weinig steun en zijn niet geschikt!!

Trees for Travel: vliegen met klimaatcompensatie
Vliegen is een milieubelastende manier van reizen. De uitlaatgassen dragen sterk bij aan het broeikas-effect en de veroorzaakte geluidshinder is ook een groot probleem. De Reismaker is zich hiervan bewust en kiest dan ook zoveel mogelijk voor minder schadelijke alternatieven als trein of auto. Wanneer de afstand te groot wordt om de bestemming binnen redelijke tijd (een dag) te bereiken wordt echter toch voor het vliegtuig gekozen.

Gelukkig is er nu de mogelijkheid om een deel van de milieuproblemen die dat veroorzaakt te compenseren. De Stichting Trees for Travel verkoopt namelijk certificaten waarmee de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen wordt gecompenseerd door de aanplant van bossen. CO2 wordt door bomen opgenomen uit de lucht en omgezet in organische verbindingen waardoor ze kunnen groeien. Bij dit proces komt bovendien zuurstof vrij.

Volgens een internationaal gehanteerde methode worden de effecten van alle vrijgekomen broeikasgassen (o.a. CO2 maar ook vele andere) omgerekend naar de effecten van alleen CO2. Voor een retourvlucht binnen Europa moet per persoon gemiddeld 1,25 ton CO2 worden vastgelegd in bos. Dit betekent de aanplant van ongeveer 7 bomen.

Trees for Travel werkt samen met organisaties in de ontwikkelingslanden waar de bossen liggen. De organisaties voldoen aan scherpe criteria die zijn ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Wageningen en aan de eisen van de internationale klimaatverdragen. De bossen worden gecertificeerd door een onafhankelijke certificeerder voor de vastlegging van CO2 en voor duurzaam bosbeheer op basis van criteria van FSC (Forest Stewardship Council). De projekten worden uitgevoerd in natuurlijke bossen die op duurzame wijze worden beheerd en uitgebreid. Inkomsten uit het bos worden aangewend voor verdere uitbreiding van het bos, lokaal natuurherstel en -behoud en voor verbetering van de sociale en economische omstandigheden van de lokale bevolking.

De Reismaker steunt dit initiatief van harte en zal ervoor zorgdragen dat tegenover elke onder de naam van De Reismaker geboekte vliegreis een volledige compensatie van CO2 en andere broeikasgassen staat. Iedere deelnemer aan een van de vliegreizen krijgt een door Trees for Travel afgegeven Regenwoudcertificaat.